BILANCI

Bilancio FeLSA anno 2013

Bilancio FeLSA anno 2014

Bilancio FeLSA anno 2015

Bilancio FeLSA anno 2016

Bilancio FeLSA anno 2017

Bilancio FeLSA anno 2018

Bilancio FeLSA anno 2019

Bilancio FeLSA anno 2020

Bilancio FeLSA anno 2121

Bilancio FeLSA anno 2022